Informacja o prawie odstąpienia od umowy

KIEDY MOŻNA ODSTĄPIĆ OD UMOWY
Zawarte w niniejszym pouczenia postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Konsumenci mają prawo do odstępowania od umów zawartych na odległość, jednakże istnieją wyjątki od tej reguły. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym pouczeniem. Zawiera ono istotne informacje na temat sposobu odstąpienia od umowy, uprawnień z tym związanych, a także wyłączeń stosowania tego prawa.

Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z nami.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

JAK ODSTĄPIĆ OD UMOWY
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować nas (F.H.U. „REEDOX” Maciej Sadłowski, ul. Marywilska 38, 03-228 Warszawa, sklep@reedox.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Konsument może odstąpić od umowy, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu strony internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Jeżeli złożyliście Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przyjęliśmy Państwa ofertę, oferta przestaje wiązać.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres: F.H.U. „REEDOX” Maciej Sadłowski, ul. Marywilska 38, 03-228 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25,00 PLN.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Informacja o postępowaniu reklamacyjnym i poreklamacyjnym

Nieustannie czynimy wszystko co w naszej mocy, by zapewnić najwyższy poziom jakości obsługi i oferowanych usług. Dlatego zobowiązujemy się do świadczenia usług lub sprzedaży towarów, pozbawionych wad fizycznych oraz prawnych. W przypadku, gdy nabyty towar lub usługa są wadliwe, przysługuje Państwu jako konsumentom, prawo wniesienia reklamacji.

JAK WNIEŚĆ REKLAMACJĘ
Aby wnieść reklamację, mogą Państwo skorzystać z poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Poniżej podajemy dane, pod które należy kierować reklamacje:

F.H.U. „REEDOX” Maciej Sadłowski
ul. Marywilska 38, 03-228 Warszawa
sklep@reedox.pl

W celu umożliwienia nam sprawnego rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego, zalecamy aby zawierało ono:
• imię i nazwisko,
• adres,
• nr telefonu i adres e-mail,
• datę zawarcia umowy,
• datę stwierdzenia przyczyny reklamacji,
• opis problemu,
• żądanie reklamacji,
• podpis.
Udostępniamy możliwość złożenia reklamacji przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Otrzymane reklamacje rozpatrujemy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Informacje o stosowanej przez nas procedurze rozpatrywania reklamacji znajdą Państwo w regulaminie naszej strony internetowej, w części „Reklamacje” oraz poniżej.

Czas rozpoznania: wynosi 14 dni od daty zgłoszenia.

Podstawa reklamacji: reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady towarów objętych umową sprzedaży.

Żądanie reklamacji:
• Mogą Państwo żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jesteśmy obowiązani wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Państwa.
• Możemy odmówić zadośćuczynienia Państwa żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Państwa jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów.
• Jeżeli towar ma wadę, mogą Państwo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Państwa wymienimy towar wadliwy na wolny od wad albo usuniemy wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Nie mogą Państwo odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
• Jako konsumenci, mogą Państwo zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Państwa jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Państwa inny sposób zaspokojenia.
• Obniżona cena o której stanowi powyższy punkt, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

Informacja o rozpatrzeniu reklamacji: W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej. W przypadku braku podania tych danych, udzielimy odpowiedzi na reklamację w sposób analogiczny do jej wniesienia.

POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Jeżeli nie będą Państwo zadowoleni ze sposobu rozpatrzenia reklamacji, mogą Państwo skorzystać z przysługujących sposobów pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jako konsumenci, mogą Państwo skorzystać z następujących możliwości:
• Złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Adres właściwego sądu można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
• Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Adres właściwej Inspekcji można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
• Skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
• Złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych wyżej wymienionych podmiotów.

Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

Kontakt:

REEDOX
ul. Marywilska 38
03-228 Warszawa

Godziny otwarcia:
Poniedziałek–piątek: 9.00–16.00

Infolinia: 795 352 696
E-mail: sklep@reedox.pl

Godziny funkcjonowania infolinii:
poniedziałek–piątek: 8.00–18.00

Pomoc:

Sprzedaż i serwis narzędzi Nie wiesz, co wybrać? Zadzwoń – pomożemy!
Przy wysyłce paczek z towarami za co najmniej 249 zł przesyłka jest darmowa!

Klienci o nas:

Hirek WuWu
Hirek WuWu
2022-05-09
Szanowni Państwo- szczerze polecam ten sklep. Pan Maciej dosłownie spod ziemi załatwił nóż do kosiarki Ryobi, ktory juz nie jest w sprzedaży, a na którym inne firmy (sklepy) się „wyłożyły” Czas realizacji na 5 Doradztwo na 5 Obsługa na 5 Polecam- jak coś do ogrodu i do domu, to tylko tam!
Tomasz Nowakowski
Tomasz Nowakowski
2021-10-06
Przemiła obsługa zawsze doradzi wytłumaczy i ceny przystępne. Szczerze polecam
Andrzej Gruszczyński
Andrzej Gruszczyński
2021-09-15
Super obsługa, rzetelna informacja i porady, jak nie ma czegoś akurat na stanie można zamówić.
Leszek L
Leszek L
2021-08-14
Pomimo ogromnego bałaganu artystycznego w środku. Polecam. Dobra i fachową obsługą.
Robert Sasin
Robert Sasin
2021-05-31
Bogaty asortyment, a to czego nie mają, to zaraz załatwią. Miła obsługa, polecam
Wojtek Drachal
Wojtek Drachal
2021-05-04
Polecam! Fachowa obsługa, bogaty asortyment i bardzo dobre ceny
Paweł Pisarek
Paweł Pisarek
2021-05-02
Szczerze polecam. Profesjonalnie i miło...
SzPHamer
SzPHamer
2021-05-02
Definitywnie Polecam! Dzięki tym Państwu, stałem się fanem firmy Ryobi! Mają wszystko! Sprzęty pierwsza klasa! Bardzo polecam!