Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny masz prawa wynikające z rękojmi za wady produktu.

Prosimy o przesłanie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Masz więcej pytań dotyczących swoich uprawnień? Zapoznaj się z pełnym tekstem Regulaminu.